Werkwijze

Jolanda Hellings geregistreerd externe vertrouwenspersoon

U neemt (telefonisch) contact met mij op voor het maken van een afspraak. Wij overleggen met elkaar of dit gesprek telefonisch, via whatsapp, via Zoom of fysiek plaatsvindt. De fysieke gesprekken vinden plaats in mijn zelfstandige praktijk, zodat u anoniem en dus laagdrempelig bij mij langs kunt komen. Alle gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk. De geheimhoudingsplicht wordt vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Voor een intake hanteer ik een half uur tot maximaal één uur. Mocht er meer tijd nodig zijn, kan desgewenst een nieuwe afspraak gepland worden. In de meeste gevallen worden de kosten door uw werkgever vergoed, mits uw werkgever met mijn praktijk een overeenkomst heeft gesloten. Is dat niet het geval, dan betaalt u de kosten zelf.

Soms is een luisterend oor en het geven van een bevestiging al voldoende om zelf verder actie te kunnen ondernemen. Maar we kunnen ook samen zoeken naar een passende oplossing voor de situatie. Zo nodig, kan ik u doorverwijzen naar externe deskundigen. Ik sta u in beide gevallen bij, indien er daadwerkelijk stappen worden ondernomen.

Arbeidsconflicten of reorganisatieproblemen horen niet thuis bij mijn taak als vertrouwenspersoon. Voor wat betreft arbeidsconflicten kan ik daarin wel een rol vervullen  vanwege mijn achtergrond als geregistreerd MfN mediator.

een veilige en prettige werkplek voor iedereen

Kosten.

In de overeenkomst is een vast abonnement en variabel component opgenomen.

In het vaste abonnement is inbegrepen:

 • telefonische bereikbaarheid tussen 8.30 – 17.00 uur
 • inrichten meldprogramma;
 • faciliteren bij een adequate meldregeling;
 • opstellen jaarplan
 • jaarlijkse rapportage ten aanzien van het aantal gesprekken en de gemaakte uren
 • evaluatie met bestuur/directie
 • één maal per jaar (hernieuwde) kennismaking met de gezamenlijke medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van een awareness sessie of informatiebijeenkomst a.d.h.v. thema of problematiek op de werkvloer;
 • gevraagde en ongevraagde advisering van bestuur/ directie.

Het variabele component bestaat uit:

 • Intake-/telefoongesprekken met de medewerker/melder;
 • Bespreking met de medewerker/ melder;
 • Vervolgbespreking met medewerker/melder en betrokkene(n) om probleem op te lossen;
 • Bespreking met direct leidinggevende of directie, afhankelijk van de melding;
 • Begeleiden van de medewerker/melder bij het doen van aangifte of inschakelen van een externe partij voor onderzoek.
Kosten Jolanda Hellings
Scroll Button Jolanda Hellings