Werkwijze

U neemt (telefonisch) contact met mij op voor het maken van een afspraak. Wij overleggen met elkaar of dit gesprek telefonisch, via whatsapp, via Zoom of fysiek plaatsvindt. De fysieke gesprekken vinden plaats in mijn zelfstandige praktijk, zodat u anoniem en dus laagdrempelig bij mij langs kunt komen. Alle gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk. De geheimhoudingsplicht wordt vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Voor een intake hanteer ik een half uur tot maximaal één uur. Mocht er meer tijd nodig zijn, kan desgewenst een nieuwe afspraak gepland worden. U ontvangt van mij op voorhand een overeenkomst die u voorafgaand aan dit gesprek ondertekent en aan mij retourneert. Afhankelijk van de omvang van het traject kan besloten worden om een voorschot in rekening te brengen. Bent u werkgever, informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een abonnement. Bent u werknemer, in een aantal gevallen worden de kosten door uw werkgever vergoed, mits uw werkgever met mijn praktijk een overeenkomst heeft gesloten. Is dat niet het geval, dan betaalt u de kosten zelf.

Soms is een luisterend oor en het geven van een bevestiging al voldoende om zelf verder actie te kunnen ondernemen. Maar we kunnen ook samen zoeken naar een passende oplossing voor de situatie. Zo nodig, kan ik u doorverwijzen naar externe deskundigen. Ik sta u in beide gevallen bij, indien er daadwerkelijk stappen worden ondernomen.

Voor arbeidsconflicten of reorganisatieproblemen kunt u niet bij mij voor advies terecht. Voor wat betreft arbeidsconflicten kan ik daarin wel een rol vervullen vanwege mijn achtergrond als geregistreerd MfN mediator. Informeer vrijblijvende waarmee ik u van dienst kan zijn.