Jolanda hellings geregistreerd vertrouwenspersoon

Werkdruk

Werkdruk ontstaat als een werknemer niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer te weinig tijd heeft om zijn werk af te krijgen of onmogelijk het gewenste resultaat kan halen. Zeker wanneer een werknemer hier zelf niets aan kan veranderen, is er al snel sprake van te hoge werkdruk.

Om goed te functioneren, moet er een goede balans zijn tussen de werklast en de belastbaarheid van de werknemer. Is die balans verdwenen, dan wordt de werkdruk te hoog. De werknemer loopt daarmee het risico dat hij last krijgt van werkstress.

Werkdruk valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die langdurig te maken hebben met te hoge werkdruk raken niet alleen gestrest, maar ook gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Zeker wanneer de werknemer overspannen is of een burn-out heeft. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

Gratis kennismakings
gesprek

Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u een geheel vrijblijvende afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Dit gesprek kan ook online via whatsapp, FaceTime, LinkedIn of Zoom..

Scroll Button Jolanda Hellings