Jolanda Hellings uw vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wanneer wordt een vertrouwenspersoon ingeschakeld?

In veel gevallen is de direct leidinggevende het eerste aanspreekpunt als een medewerker geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen. Als dat niet mogelijk is, kan een medewerker zich wenden tot de afdeling personeelszaken / Human Resources.
Waar samengewerkt wordt, kunnen soms situaties ontstaan die niet prettig zijn. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en daar valt ook de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan onder.  Toch kan het zijn dat een medewerker geen veilig gevoel ervaart bij een medewerker die in dienst is van de organisatie. Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon is dan een logische stap.

In eerste instantie biedt een vertrouwenspersoon een luisterend oor. Bijvoorbeeld in het geval dat een medewerker er even niet uitkomt,  zijn/haar hart wil luchten, kan dat al verlichting bieden. Het kan een medewerker de energie en kracht geven om zelf het probleem bespreekbaar te maken bij de juiste persoon binnen de organisatie. Door juist een laagdrempelige ingang te creëren voor medewerkers, kan uitval wellicht voorkomen worden.

Vertrouwenspersoon Jolanda Hellings

In sommige gevallen is het praktisch om een vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Het betreffen vaak gevoelige kwesties waarbij u in vertrouwen met iemand wilt kunnen praten, brainstormen en waarbij u een mogelijk advies kunt verwachten als het gaat om zaken die gaan om uzelf, uw gezin, uw werk, een lopende echtscheidingsprocedure, een lopende hulpverleningskwestie of als u zich momenteel bevindt/heeft bevonden in een relatie met een partner waarvan u het vermoeden heeft dat deze lijdt aan een persoonlijke stoornis.

De gesprekken kunnen plaatsvinden bij u thuis, op kantoor of aan Esp 6 te Eindhoven in de paardentuin van Especially4u. Samen met u bekijken we waar u behoefte aan heeft. Tot de mogelijkheden behoort ook dat u middels een abonnement zich regelmatig kunt ontspannen in de paardentuin of dat we door individuele / groepssessies diverse NLP oefeningen uitvoeren om uw doelen te bereiken. 

Ongewenste omgangsvormen:

Intimidatie

Intimiderend overkomen is een breed begrip. Dit kan zowel fysiek door gebaren of dreigen, maar ook verbaal kan er sprake zijn van intimidatie. Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door angst aan te jagen en te dreigen met negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk geweld betreffen, maar ook andere negatieve gevolgen zijn denkbaar zoals dreigen met ontslag, korting op salaris, andere type werkzaamheden etc.

Kenmerken en definitie

Intimiderend communiceren is bedreigend en creëert een sfeer van onveiligheid. Het raakt u van binnen op een terrein waar een ander niet hoort te komen.

Andere kenmerken van intimiderende communicatie:

 • het brengt u van uw stuk en het roept angst op
 • het brengt u in verwarring of in verlegenheid
 • u voelt zich onder druk gezet
 • u ervaart weinig vertrouwen of ruimte
 • u voelt dat u respectloos wordt behandeld

Pesten

Pesten op het werk kan op verschillende manieren: kleinerende opmerkingen, constante kritiek, intimidatie, flauwe grappen en roddelen. Maar ook fysiek geweld en isolatie van werknemers. Pesten gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen.

Agressie en geweld

Agressie en geweld op het werk wil zeggen dat buitenstaanders zich agressief of gewelddadig gedragen naar werknemers die op dat moment hun werk uitvoeren. Denk aan klanten, patiënten, reizigers in het openbaar vervoer, omstanders.

Agressie en geweld kan plaatsvinden op verschillende manieren:

 • verbaal (schelden, schreeuwen, zeer felle discussie)
 • fysiek (schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen)
 • psychisch (bedreigen, intimideren, chanteren, vernederen)

Discriminatie

Bij discriminatie op de werkvloer, of wel arbeidsdiscriminatie, wordt er ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers gemaakt.

Het gaat om onderscheid op grond van: 

 • Afkomst
 • Geslacht
 • Seksuele geaardheid
 • Leeftijd
 • Handicap of chronische aandoening
 • Politieke gezindheid
 • Arbeidsrelatie (fulltime of parttime)
 • Arbeidscontract (vast of tijdelijk)
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Godsdienst
 • Levensbeschouwing

Seksuele intimidatie

Bij seksuele intimidatie gaat het om opmerkingen, gebaren en handelingen die seksueel getint zijn en die werknemers als ongewenst hij zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie. Een opmerking kan misschien bedoeld zijn als grapje. Dat maakt het niet minder serieus dan ‘bewust’ ongewenste seksuele intimidatie.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Deze ongewenste omgangsvormen vallen onder de zogenoemde Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Deze kunnen leiden tot werkstress en ziekteverzuim met als uiteindelijk gevolg langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die op het werk te maken hebben met ongewenste omgangsvormen raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie en het kost u als werkgever veel geld.

Gratis kennismakings
gesprek

Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u een geheel vrijblijvende afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Dit gesprek kan ook online via whatsapp, FaceTime, LinkedIn of Zoom.